Komornik Olszyna

Banner
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu
Rafał Olszyna
Kancelaria nr XI
Czytaj więcej
“Nec Temere Nec Timide”
Właściwość

 

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego (Dz.U. z 2006r. Nr 167 poz. 1191 z póz .zm).

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Tutejszy komornik prowadzi egzekucję wyłącznie z nieruchomości położonych na obszarze Kalisza i powiatu kaliskiego .

Kontakt

Komornik sądowy przy sądzie rejonowym w Kaliszu
Rafał Olszyna.

Dzień przyjęć interesantów:
wtorek od 1000 do 1600

ul. Sukiennicza 5/24a
62-800 Kalisz


Numer konta bankowego: 73 1600 1462 1880 0708 8000 0004